บริษัท จัมโบ้ เทรดดิ้ง จำกัด ขอเสนอทางเลือกใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของท่าน ช่วยให้การผลิตได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และเอื้อประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ท่านในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่ได้ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยม ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำวัตถุเจือปนอาหาร หรือส่วนผสมในอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ และอื่น ๆ “กัม อารบิก”

บริษัทเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย "กัม อารบิก" (Gum Arabic) ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกแต่เพียงผู้เดียวในแถบเอเชีย วัตถุดิบนำเข้ามาจากประเทศซูดาน ซึ่งเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายว่าเป็นวัตถุทางการค้ามากว่า 4,000 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งในแถบยุโรปและอเมริกา โดยได้นำมาเป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมากมายและหลากหลาย ซึ่งทางประเทศซูดานเป็นผู้ค้าและส่งออก กัม อารบิก รายใหญ่ที่สุดในตลาดโลกโดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 90% -95%

กัม อารบิก หรือ อากาเซีย เซเนกัล (ฮาชับ) เป็นผลิตผลมาจากยางธรรมชาติที่เจริญเติบโตขึ้นเองเป็นทิวแถวแถบรอยต่อระหว่างประเทศซูดานและหมู่เพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาการด้านการเพาะปลูกเพื่อการค้า เพื่อพัฒนาให้ได้ผลิตผลของยางที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและไม่มีผลกระทบหรือเกิดพิษต่อร่างกายเมื่อนำมาใช้เพื่อการบริโภค และยังต้องการรักษาระดับคุณภาพยางให้คงอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกตลอดไป

ลักษณะเฉพาะ เป็นน้ำยางแห้งที่เก็บมาจากข้อและกิ่งของต้นยางอากาเชีย ในประเทศซูดานมีลักษณะรูปทรงเป็นเม็ดค่อนข้างกลมหรือเหลี่ยมนิดหน่อย มีสีใส ขาวจนถึงสีเหลืองจืด มีหลายขนาดทั้งเป็นเกล็ด และเหลี่ยม ไม่มีรสชาด ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี ละลายได้ดีทั้งในน้ำร้อน และน้ำเย็น ไม่เป็นพิษ และไม่เกิดแคลลอรี่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่มีผลกระทบต่อ รส กลิ่น หรือสี ในสิ่งที่เติมลงไป
ประโยชน์ในการอุตสาหกรรม
  • อาหาร และเบอเกอรี่
  • ขนมหวาน ลูกอม และหมากฝรั่ง
  • เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม
  • เภสัชภัณฑ์ และวิตามินต่าง ๆ
  • เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
  • น้ำหมึก สี และสีย้อมผ้า
  • ผลิตภัณฑ์ไฮไฟเบอร์เพื่อสุขภาพ
  • เคลือบผิว และอื่น ๆ มากมาย
การควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดที่ท่าขนส่งประเทศซูดานโดย
การกำกับดูแลขององค์การการค้าระหว่างประเทศหรือ UNCTAD/GATT (ITC)
นโยบายทางการค้า ได้มีการรักษาระดับคุณภาพและราคาให้คงอยู่ในจุดที่เหมาะสมสมเหตุสมผลอยู่เสมอและมีการสำรองผลิตภัณฑ์เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนต่อความต้องการบริโภคของตลาดอยู่ตลอดเวลา
ประวัติความเป็นมา

กัม อารบิก
เป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักและแจกแจงนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นวัตถุทางพาณิชย์มากกว่า 4,000 ปี ก่อน คริสตศักราช ได้นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอียิปต์ช่วงจักรวรรดิ์ฟาโรห์ โดยนำมาใช้ทำน้ำหมึก สีน้ำ และสีย้อมผ้า หรือแม้แต่น้ำยาผสมอาบผ้าทำมัมมี่ และได้ทำการขนส่งไปยังยุโรปจากท่าขนส่งของชาวอาหรับ ดังนั้น "กัม อารบิก" จึงเป็นสินค้าที่มีซื้อ-ขายในตลาดโลกมาช้านานแล้วและยังคงอยู่จนถึงในปัจจุบัน


"เส้นใยอาหารใน กัม อารบิก ช่วยเพิ่มไนโตรเจนในอุจจาระ และช่วยลดความเข้มข้นของไนโตรเจนในน้ำเหลืองและปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับไต"

เฮโมไดอาลลิซิส คือ

การกรองของเสียออกจากเส้นเลือดผ่านกระบวนการทางการแพทย์ กระบวนการกรองเลือดผ่านเยื่อเซลที่สามารถซึมเข้าไปได้ ซึ่งจับอนุภาคใหญ่ ๆ เช่น ปัสสาวะ ในขณะที่ปล่อยให้อนุภาคเล็ก ๆ สามารถผ่านได้โดยเฉี่ลยแล้วผู้ป่วยโรคไตต้องได้รับการกำจัดของเสีย หรือไดอาลลิซิสนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ยูเรเมีย หรือโรคโลหิตเป็นพิษเพราะขัดเบา

มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของไต ซึ่งส่งผลให้ไดอาลลิซิส กลายเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของไตในการกำจัดยูเรียและไนโตรเจน

เมื่อบริโภคโปรตีน
กระบวนการการเผาผลาญอาหารในร่างกายจะก่อให้เกิดสารส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการ เช่น ไนโตรเจน เป็นหน้าที่ของไตที่ต้องกรองของเสียเหล่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรได้รับการกำจัดคือ ยูเรีย และจากนั้นก็ต้องกำจัดออกจากเส้นเลือดเพื่อที่สารเหล่านี้จะได้ถูกระบายออกมาในรูปของปัสสาวะเมื่อไตทำงานไม่สมบูรณ์ เช่น ในกรณีที่ไตบกพร่อง ไนโตรเจนจะถูกกักเก็บไว้ และทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอ่อนเพลีย ง่วงซึมและมีอาการคันและใจสั่น

เพื่อลดอาการดังกล่าวนี้ แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยบริโภคอาหารจำเป็น และจริง ๆ แล้วที่สำคัญไปกว่าในการบำบัดโรคนี้ คือ การลดการบริโภคไนโตรเจนแต่ได้มีกลุ่มนักวิจัยจากมินโนโพลิสและฟิลลาเดลเฟีย ต้องการทดสอบตามสมมุติฐานว่า"การใช้เส้นใยจาก กัม อารบิก ช่วยเพิ่มการกำจัดไนโตรเจนผ่านอุจจาระ"

ทฤษฎีในการใช้เส้นใย คือ การบริโภค กัม อารบิก ในปริมาณ 25 กรัมทุก ๆ วัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบคทีเรียที่ช่วยในการย่อยอาหาร แบคทีเรียเหล่านี้เจริญเติบโตด้วยเส้นใยอาหารที่เน่าเสีย ในขณะที่แบคทีเรียเจริญเติบโตก็จะดูดซึมไนโตรเจนและยังมีความสามารถที่จะย่อยยูเรียให้เป็นแอมโมเนียได้ดัวยหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นอุจจาระซึ่งนำพาไนโตรเจนในร่างกายขับถ่ายออกมาด้วย

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึงการกำจัดของเสียในอุจจาระมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แบคทีเรียที่ผู้ป่วยขับถ่ายออกมาเพิ่มขึ้นถึง 50% และส่วนประกอบอื่น ๆ ในอุจจาระเช่น เส้นใยที่ไม่สามารถย่อยได้และสารละลายน้ำได้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ปรากฎ ในผู้ป่วยที่บริโภคน้ำผลไม้ผสมวุ้นสกัดจากผลไม้ เมื่อส่วนประกอบแบคทีเรียถูกแยกและผ่านการล้างกรองสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยที่บริโภค กัม อารบิก ตรวจพบไนโตรเจนโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่าผู้ป่วยที่บริโภคน้ำผลไม้ผสมวุ้นสกัดจากผลไม้ถึง 1.7 เท่า แต่ไนโตรเจนในส่วนประกอบของแบคทีเรียมีเพียง 59% ในการเพิ่มขึ้นของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่บริโภคเส้นใย กัม อารบิก

ข้อดีสำหรับผู้ป่วย การค้นพบที่น่าพอใจนี้หมายถึงการลดลงในความจำเป็นของไดอาลลิซิสหรืออาจจะทำให้ผู้ป่วยสามารถบริโภคโปรตีนในปริมาณที่มากขึ้นได้ทั้งที่ตามปกติแล้วโปรตีนต้องถูกจำกัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตแต่ในบางรายของผู้ป่วยพบว่าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อบริโภคอาหารโปรตีนน้อยลง จะสามารถทำให้บริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้นได้เมื่อบริโภคควบคู่กับเส้นใยกัมอารบิก