คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์

คุณภาพ:

คอโดฟาน กัม อารบิก (อากาเซีย เซเนกัล)
100% ผ่านการคัดสรรและเลือกขนาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านขบวนการผลิตโดยการบดและร่อนผ่านตะแกรงตามขนาด ทำให้มีหลายขนาดตั้งแต่ 0.5 มม. ไปจนถึง 6 มม. และ >120 ไมครอน และผลิตขนาดตามความต้องการลูกค้าที่สั่งด้วย ลัษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีวิทยา จัดว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิต ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติที่สะอาดมากที่สุดปราศจากสิ่งปลอมปนจากป่า ทรายหรือวัสดุอื่นเจือปน

ลักษณะทางกายภาพ:

เป็นยางไม้แห้งที่เก็บมาจากข้อและกิ่งของต้น มีสีขาว จนถึง สีขาวเหลืองซีด มีหลายขนาดทั้งรูปทรงกลมรีคล้ายหยดน้ำ และเป็นชิ้นมีเหลี่ยมนิดหน่อย ไม่รส ไม่มีกลิ่น และละลายได้ดีทั้งในน้ำร้อน และน้ำเย็น ไม่มีพิษต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ และไม่ทำให้เกิดผลใด ๆ ในรส กลิ่น หรือสี ในสิ่งที่ผสมเติมลงไป
ลักษณะเฉพาะตามการแบ่งขนาด: ผลิตภัณฑ์ รหัสรุ่น เกรดตามขนาด
คัดเลือกด้วยมือสะอาด ทุบและร่อน KB 107 < 6 มม.
คัดเลือกด้วยมือสะอาด ทุบและร่อน KB 118 <2 มม.
คัดเลือกด้วยมือสะอาดคุณภาพสูงสุด

KB 120

< 125 ไมครอน

องค์ประกอบของสาร:

องค์ประกอบเชิงซ้อนมี Polysaccharide เมื่อเติมน้ำจะก่อให้เกิด Galactose, Rhamnose, Arabinose และ Glucuronic พร้อมด้วย Protein ประมาณ 2% และมีร่องรอยของ Sodium, Magnesium, Calcium และ Potassium salt

รูปทรงลักษณะ:

เป็นผงสีขาว เนื้อละเอียดมากคล้ายแป้ง, เป็นก้อนสีเหลืองซีดถึงน้ำตาลอ่อนใส และเป็นเกล็ดสีขาว

ลักษณะพิเศษเฉพาะ

KB 107 =< 6 mm. ผ่านการคัดเลือกด้วยมือให้สะอาด ทุบและร่อนด้วยตะแกงให้ได้ขนาด
KB 118 =< 2 mm. เหมือน KB 107 ต่างกันเพียงที่ขนาด
KB 120 =< 125 Micron ผ่านการคัดเลือกด้วยมือ คุณภาพสูงสุดได้มาตรฐานที่ใช้กับอาหาร, เครื่องดื่ม, เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางได้

การบรรจุ:

นน.สุทธิแบบผงบรรจุ 25 กก. แบบเกล็ดบรรจุ 25 กก. ใบถุงกระดาษอย่างดีหนา 4 ชั้น มีถุงพลาสติก PE ภายใน โดยมีฐานรองหรือไม่มีฐานรอง ก็ได้

ผลการวิเคราะห์:

ความชื้น อย่างสูงสุด 15%
การหมุนรอบสายตา ( -26° -34° )
ความเป็นกรด - ด่าง 4.2 - 4.8
ความหนืด 75 - 110 CPS

Note : KC = Kordofan Clean Amber Sorts
HPS = Hand-Picked Selected
KB = Kibbling, Kibble (making uniform pebble-size pieces)

ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
คอโดฟาน กัม อารบิก ฮาชับ (อากาเซีย เซเนกัล)
ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัส KB 120
ความบริสุทธิ์

99.50% เป็นอย่างน้อยที่สุด

ความชื้น

15% เป็นอย่างสูงสุด

ขี้เถ้าล้วน

04.00% เป็นอย่างน้อยที่สุด

การไม่ละลายในกรด

00.50% เป็นอย่างสูงสุด

ค่าความเป็น กรด-ด่าง

4.2 ถึง 4.8

การหมุนตัวรอบสายตา

-26° ถึง -34°

ความหนืด

75 ถึง 110 ซีพีเอส

สารหนู

03 ส่วนต่อล้าน เป็นอย่างสูงสุด

ตะกั่ว

10 ส่วนต่อล้าน เป็นอย่างสูงสุด

รวมโลหะหนัก

20 ส่วนต่อล้าน เป็นอย่างสูงสุด

ที วี ซี

2000/กรัม ส่วนต่อล้าน เป็นอย่างสูงสุด

ยีสต์ และรา

200/กรัม ส่วนต่อล้าน เป็นอย่างสูงสุด

SALMONELLA

ไม่มี

E COLI

ไม่มี